Keurmerk Fysiotherapie

Gefeliciteerd, je wordt behandeld door een Keurmerkfysiotherapeut!

Waarom is dit voor jou van belang?

Het betekent dat je gegarandeerd de beste fysiotherapeutische zorg krijgt die er is.

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie?

Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd?

Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënttevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet jouw Keurmerkfysiotherapeut voortdurend werken aan kwaliteit, bijvoorbeeld door:

  • teamoverleg over de beste aanpak van jouw klachten.
  • gebruikmaken van de nieuwste inzichten en technieken.
  • samen met jou als patiënt je klacht aanpakken.
  • continu na- en bijscholen.
  • intensieve samenwerking met andere zorgverleners zoals je huisarts.

Wat kun jij voor jouw fysiotherapeut doen?

Jouw fysiotherapeut vraagt je om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen hebben betrekking op:

  • jouw aandoening.
  • jouw ervaring.
  • de resultaten van de behandeling.

Door jouw antwoorden weet je fysiotherapeut waar hij of zij zich kan verbeteren.

Is een Keurmerkpraktijk beter dan een praktijk zonder keurmerk?

Bij een Keurmerkpraktijk krijg je gegarandeerd optimale kwaliteit! Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en je fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren van optimale zorg.

Fysioteam ART Locaties

We kunnen je helpen op onze locaties in Geldermalsen, Culemborg en Tiel.