Keurmerk Fysiotherapie

Gefeliciteerd, u wordt behandeld door een Keurmerkfysiotherapeut!

Waarom is dit voor u van belang?

Het betekent dat u gegarandeerd de beste fysiotherapeutische zorg krijgt die er is.

Wat is het Keurmerk Fysiotherapie?

Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend register in de fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd?

Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënttevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerkfysiotherapeut voortdurend werken aan kwaliteit, bijvoorbeeld door:

  • teamoverleg over de beste aanpak van uw klachten.
  • gebruikmaken van de nieuwste inzichten en technieken.
  • samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken.
  • continu na- en bijscholen.
  • intensieve samenwerking met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Wat kunt u voor uw fysiotherapeut doen?

Uw fysiotherapeut vraagt u om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen hebben betrekking op:

  • uw aandoening.
  • uw ervaring.
  • de resultaten van de behandeling.

Door uw antwoorden weet uw fysiotherapeut waar hij of zij zich kan verbeteren.

Is een Keurmerkpraktijk beter dan een praktijk zonder keurmerk?

Bij een Keurmerkpraktijk krijgt u gegarandeerd optimale kwaliteit! Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren van optimale zorg.

Fysioteam ART Locaties

We kunnen u helpen op onze locaties in Geldermalsen, Culemborg en Tiel.